Улсын Их Хурлын чуулганы 2023 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн нэгдсэн хуралдаанд Монгол Улсын Ерөнхий сайд “Монгол орны ойн сангийн төлөв байдал, “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний явц, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар” мэдээлэл хийх тул иргэн та уг сэдэвтэй холбогдуулан асуулт ирүүлэх боломжтой.

Нийтэд ил харагдахгүй. Админ урдчилан харж байна.
Нийтлэгдэх огноо: 2023.11.24 16:44