Улсын Их Хурлын чуулганы 2024 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанд Монгол Улсын Ерөнхий сайд Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагаас зохион байгуулдаг Суралцагчийн сурлагын амжилтыг үнэлэх олон улсын “PISA-2022” үнэлгээний Монгол Улсын үр дүнгийн талаар мэдээлэл хийх тул иргэн та уг сэдэвтэй холбогдуулан асуулт ирүүлэх боломжтой.

Нийтэд ил харагдахгүй. Админ урдчилан харж байна.
Нийтлэгдэх огноо: 2024.03.07 09:00