Хууль санаачлагч нар
 Монгол Улсын Засгийн газар
Боловсруулж буй
Өргөн баригдсан
Хэлэлцэх эсэх
Ажлын хэсэг
Анхны хэлэлцүүлэг
Эцсийн хэлэлцүүлэг
Батлах.

Монгол Улсын хууль

2023 ОНЫ 5-Р САРЫН 24 ӨДӨР
УЛААНБААТАР

"Олон улсын иргэний нисэхийн эсрэг хууль бус үйлдэлтэй тэмцэх тухай конвенц"-д нэгдэн орсныг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлТӨСЛИЙН ФАЙЛУУД

Хуулийн төсөл өргөн мэдүүлэх тухай албан бичиг
(Олон улсын иргэний нисэх-1.pdf)
Хуулийн төсөл өргөн мэдүүлэх хугацааг товлох тухай албан бичиг
(Олон улсын иргэний нисэх-2.pdf)
Яамдын албан бичиг
(Олон улсын иргэний нисэх-4-6.pdf)