Хууль санаачлагч нар
 Монгол Улсын Засгийн газар
Боловсруулж буй
Өргөн баригдсан
Хэлэлцэх эсэх
Ажлын хэсэг
Анхны хэлэлцүүлэг
Эцсийн хэлэлцүүлэг
Батлах.

Монгол Улсын хууль

2022 ОНЫ 12-Р САРЫН 21 ӨДӨР
УЛААНБААТАР

Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль (Шинэчилсэн найруулга)-ийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл

1 дүгээр зүйлЗасгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.3 дахь хэсэг, 23 дугаар зүйлийн 23.1, 23.4, 23.6 дахь хэсэг, 24 дүгээр зүйлийн 24.6, 24.7 дахь хэсэг, 25 дугаар зүйлийн 25.5 дахь хэсгийн “5.3.19” гэснийг тус тус хассугай.
2 дугаар зүйлЗасгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.3.19 дэх заалт, 21 дүгээр зүйлийг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.
3 дугаар зүйлЭнэ хуулийг 2022 оны ... дугаар сарын ... -ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
Гарын үсэг


ТӨСЛИЙН ФАЙЛУУД

Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
(Хуулийн төсөл.docx)