Хууль санаачлагч нар
 Монгол Улсын Засгийн газар
Боловсруулж буй
Өргөн баригдсан
Хэлэлцэх эсэх
Ажлын хэсэг
Анхны хэлэлцүүлэг
Эцсийн хэлэлцүүлэг
Батлах.

Монгол Улсын хууль

2024 ОНЫ 5-Р САРЫН 27 ӨДӨР
УЛААНБААТАР

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын төрөлжсөн байгууллагын эрх ямба, дархан эрхийн тухай конвенцын XV хавсралтыг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөл

1 дүгээр зүйл.Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын төрөлжсөн байгууллагын эрх ямба, дархан эрхийн тухай конвенцын XV хавсралтыг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.
ГАРЫН ҮСЭГ


ТӨСЛИЙН ФАЙЛУУД

Хуулийн төсөл өргөн мэдүүлэх тухай албан бичиг
(НҮБ-ын 15-р хавсралтыг СОЁРХОН БАТЛАХ-1.pdf)
Тов товлох тухай албан бичиг
(НҮБ-ын 15-р хавсралтыг СОЁРХОН БАТЛАХ-2.pdf)
Яамдын албан бичиг
(НҮБ-ын 15-р хавсралтыг СОЁРХОН БАТЛАХ-4-5.pdf)