Хууль санаачлагч нар
 Монгол Улсын Засгийн газар
Боловсруулж буй
Өргөн баригдсан
Хэлэлцэх эсэх
Ажлын хэсэг
Анхны хэлэлцүүлэг
Эцсийн хэлэлцүүлэг
Батлах

Монгол Улсын хууль

2023 ОНЫ 5-Р САРЫН 3 ӨДӨР
УЛААНБААТАР

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬД ОРУУЛАХ ӨӨРЧЛӨЛТ

Нэгдүгээр зүйл
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Хорин нэгдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай:
“1.Улсын Их Хурал нэг танхимтай байна. Улсын Их Хурлын гишүүдийн далан зургааг мажоритар аргаар, далан зургааг пропорциональ аргаар сонгоно.”
Гарын үсэг
/УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ЧУУЛГАНЫ НЭГДСЭН ХУРАЛДААНЫ ГУРАВ ДАХЬ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ ОРУУЛАХ ТӨСӨЛ/
Нэгдүгээр зүйл
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Хорин нэгдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай:
"1.Монгол Улсын Их Хурал нэг танхимтай, нэг зуун хорин зургаан гишүүнтэй байна. Улсын Их Хурлын сонгуулийг олныг төлөөлөх болон хувь тэнцүүлэн хуваарилах тогтолцоогоор явуулна. Улсын Их Хурлын далан зургаан гишүүнийг олныг төлөөлөх, тавин гишүүнийг хувь тэнцүүлэн хуваарилах сонгуулийн аргын үндсэн дээр сонгоно."
Гарын үсэг


ТӨСЛИЙН ФАЙЛУУД

Хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төсөл
(Хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төсөл.docx)
Зардлын тооцоо
(зардлын тооцоо 20230502.pdf)
Төслийг хоёр, гурав дахь хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулан-Санал-дүгнэлт
(Ажлын хэсэг СД.pdf)
БОХХААБХ-Хоёр дахь хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх санал, дүгнэлт
(Үндсэн хууль-2023.05.17.pdf)