Хууль санаачлагч нар
 Монгол Улсын Засгийн газар
Боловсруулж буй
Өргөн баригдсан
Хэлэлцэх эсэх
Ажлын хэсэг
Анхны хэлэлцүүлэг
Эцсийн хэлэлцүүлэг
Батлах.

Монгол Улсын хууль

2023 ОНЫ 6-Р САРЫН 15 ӨДӨР
УЛААНБААТАР

Монгол Улс, Азийн хөгжлийн банк хоорондын “Аймаг, сумын бүсчилсэн ногоон хөгжлийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр”-ийн Санхүүжилтийн ерөнхий хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлТӨСЛИЙН ФАЙЛУУД

Хуулийн төсөл өргөн мэдүүлэх тухай
(Аймаг_сумын_бүсчилсэн_ногоон_хөгжил_соёрхон:б_1-1.pdf)
Хуулийн төсөл өргөн мэдүүлэх хугацааг товлох тухай албан бичиг
(Аймаг_сумын_бүсчилсэн_ногоон_хөгжил_соёрхон:б_1-2.pdf)
Гадаад харилццаны сайдын албан бичиг
(Аймаг_сумын_бүсчилсэн_ногоон_хөгжил_соёрхон:б_1-4.pdf)
Сангийн сайдын албан бичиг
(Аймаг_сумын_бүсчилсэн_ногоон_хөгжил_соёрхон:б_1-5.pdf)