Хууль санаачлагч нар
 Монгол Улсын Засгийн газар
Боловсруулж буй
Өргөн баригдсан
Хэлэлцэх эсэх
Ажлын хэсэг
Анхны хэлэлцүүлэг
Эцсийн хэлэлцүүлэг
Батлах.

Монгол Улсын хууль

2024 ОНЫ 4-Р САРЫН 30 ӨДӨР
УЛААНБААТАР

Эрүүгийн хэрэгт эрх зүйн харилцан туслалцаа үзүүлэх тухай Европын конвенцыг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлТӨСЛИЙН ФАЙЛУУД

Хуулийн төсөл өргөн мэдүүлэх тухай
(Эрүүгийн конвенц-1.pdf)
Хуулийн төсөл өргөн мэдүүлэх хугацааг товлох тухай албан бичиг
(Эрүүгийн конвенц-2.pdf)
Яамдын албан бичиг
(Эрүүгийн конвенц-4-6.pdf)