Хууль санаачлагч нар
 Монгол Улсын Ерөнхийлөгч
Боловсруулж буй
Өргөн баригдсан
Хэлэлцэх эсэх
Ажлын хэсэг
Анхны хэлэлцүүлэг
Эцсийн хэлэлцүүлэг
Батлах.

Монгол Улсын хууль

2023 ОНЫ 4-Р САРЫН 26 ӨДӨР
УЛААНБААТАР

Элчин сайд нарыг эгүүлэн татах, томилох асуудлаар зөвшилцөх тухайТӨСЛИЙН ФАЙЛУУД

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн албан бичиг
(Элчин сайд.2023.04.27-1.pdf)